bildet viser to menn en dame

30 begivenhetsrike år

Det er 30-årsjubileum og fremtidstro i Arkitektbua AS i Trysil. Men det har ikke alltid vært lett å drive arkitektkontor i Innbygda. Det har vært på nippet mange ganger opp gjennom årene, ifølge veteranene Geir Håvard Sandbakk og Trygve Halvorseth.

 -Heldigvis klarte vi å slå kloa i Marte (Vikheim Sørensen) for fire år siden. Under hennes kyndige ledelse blir det nok 30 år til. Minst, smiler delvis pensjonert arkitekt Sandbakk.

Startet i en bod i en hage

Historien til Arkitektbua AS begynte formelt for 30 år siden, men i praksis flere år før 1991. Bakteppet var den dramatiske konkursen til ferdighusprodusenten Trysilhus AS og en arkitekt som hadde ledig plass til et arkitektkontor i en bod i hagen.

-Det var dramatiske tider her da de begynte å få problemer på Trysilhus på midten av 80-tallet. Det var mye fagfolk som forsvant ut etter konkursen. Men arkitekt Ingvald Marius-Hansen hadde denne bua i hagen, og sammen med Stein Erik Nordgaard startet de et personlig firma som fikk det passende navnet Arkitektbua. Det var jo akkurat det det var, forteller Sandbakk.

Navnet ble hengende i

Selv om oppholdet i bua i hagen ble nokså kortvarig, ble navnet hengende i da arkitektene flyttet til mer hensiktsmessige lokaler i Mosanden i 1986. Da hadde også virksomheten begynt å balle på seg, både med hensyn til oppdragsmengde og arbeidskraft. Det var god tilgang på både arkitekter, sivilingeniører og tekniske tegnere.

-Det var et uttalt mål her i kommunen at all kompetansen og erfaringene som var etter Trysilhus ikke måtte forsvinne ut fra distriktet. Vi fikk god drahjelp fra Trysil kommune. Blant annet fikk vi oppdraget med å prosjektere nye Trysil bibliotek med utgangspunkt i elementer som var igjen etter konkursen til Trysilhus slik at de kunne benyttes i det nye bygget. Vi fikk også jobb med flere andre offentlige bygg og forretningsbygg her i kommunen, forteller Trygve Halvorseth, som begynte å ta oppdrag for Arkitektbua allerede i 1985.

Aksjeselskap i 1991

Det var urolige tider overalt i landet på slutten av 80- og begynnelsen av 1990-tallet. Jappetiden hadde havarert med et brak, og ringvirkningene spredte seg ut over de fleste bransjer og distrikter. Men i Arkitektbua hadde man tro på fremtiden. Da hadde også blant andre Geir Håvard Sandbakk sluttet seg til laget, og man bestemte seg for å satse for alvor.

-Vi hadde stor tro på oss selv og på fremtiden. Vi fant ut at det var på tide at vi bygget vårt eget kontor i sentrum, men ingen av oss hadde lyst til å ta noen personlig risiko. Derfor var vi nødt til å omorganisere oss til et aksjeselskap, forteller Sandbakk.

Det nye selskapet Arkitektbua AS så dagens lys i 1991, og i november samme år sto også forretningsbygget i Størksveien 2 klart til innflytting.

-Vi solgte første etasje til en apoteker og fire leiligheter ved siden av våre egne lokaler i andre etasje. Det var slik vi fikk finansiert bygget.

 

10 magre år

Men om optimismen var stor den gang for tretti år siden, skulle det fremdeles ta lang tid før oppstartvanskene var tilbakelagt. De to veteranene forteller om trange tider de første årene. Forsøket på å etablere et avdelingskontor på Elverum gikk heller ikke særlig bra.

-Det gikk ad Dundas på kort tid. Det var i det hele tatt 10 magre år for oss. Vi gikk med underskudd stort sett hele tiden, og det var bare så vidt båten bar. Men vi greide å holde det gående, selv om det var bare så vidt det gikk, forteller Sandbakk.

Omsider skulle det løsne for alvor. Ved årtusenskiftet sto prestisjeprosjektene i kø for Arkitektbua AS. Glommen Terrasse i Elverum, Løtensenteret, store prosjekter i Stange.

-Vi hadde også en mengde oppdrag for en eiendomsutvikler som solgte et fast konsept med forretningslokaler i første etasje og omsorgsboliger i andre etasje til flere kommuner i distriktet. Særlig de første årene på 2000-tallet hadde vi mye med dette å gjøre.

Stabilt på plussiden siden 2000

Det har skjedd mye i Trysil de siste årene, ikke minst i fjellområdene, der hytter og leiligheter blir stadig mer populære. Det har også Arkitektbua AS nytt godt av. I Fageråsen er de aller fleste av leilighetsbyggene tegnet av Sandbakk og kollegene hans, og Trysil Alpine Lodge er det største prosjektet arkitektkontoret har hatt noensinne.

-Vi har vært stabilt på plussiden siden årtusenskiftet, sier Sandbakk, som ikke klarer å holde seg helt unna kontoret, selv om han formelt har gått av med pensjon og har massevis av små og store fritidsprosjekter som han helst skulle brukt tiden til.

Også Trygve Halvorseth har takket for seg med alderspensjon, men også han har fremdeles en kontorplass i andre etasje i Størksveien, og trår til med verdifull kompetanse og erfaring når det er behov for det.

-Det er ikke så lett å slippe taket helt og fullt når en har holdt på med dette så lenge som vi har, ler de to veteranene.

Ny sjef i 2018

I dag er Arkitektbua AS delt i to. Et eiendomsselskap forvalter bygningsmassen i Størksveien, mens driftsselskapet sørger for at arkitektpraksisen blir drevet videre. Det er det innflytteren Marte Vikheim Sørensen som har ansvaret for. Hun overtok som daglig leder for arkitektkontoret i 2018, og de to veteranene legger ikke skjul på at de er sjeleglade for at de klarte «å slå kloa», som de sier, i arkitekten, som opprinnelig er fra Østfold.

-Det er ingen grunn til å stikke under en stol at det er problematisk å hente dyktige og kvalifiserte fagfolk hit opp til Trysil. Vi andre begynte å nærme oss pensjonsalder, og det var viktig for oss å finne en faglig dyktig og motivert person som kunne tenke seg å overta etter oss. Marte er heldigvis begge deler.

Og den nye sjefen stortrives i sin nye rolle. Oppdragsmengden er stadig økende, nøkkeltallene fortsetter å bevege seg i riktig retning, et nytt avdelingskontor åpnet i Elverum i november, og både hun og familien nyter tilværelsen i skieldoradoet.

-Trysil er i ferd med å bli en helårs turistdestinasjon, og vi har alt vi trenger i umiddelbar nærhet. Og ikke minst, en fantastisk og variert natur. Dette er et flott sted å bo og å jobbe, sier Marte Vikheim Sørensen, som ser frem til mange gode år i Arkitektbua AS.