Enebolig, Søre Osen

Beliggenhet: Søre Osen, Trysil, langs Osensjøens vestside.
Byggherre:  Åsa Ignell og Geir Graff
Prosjektering: Lab 4 prosjektering AS
Arkitekt: Wilhelmine E. Thuv siv.ark. MNAL
Status i prosess: Skissefase

Eneboligen er en skissert løsning for mulig plassering av en ny bolig på eiendommen, med større avstand fra veien enn familiens nåværende bolig. Tiltakshavere ønsket en enkel og grei utforming og planløsning med  delvis overdekket uteplass, med knapp detaljering og plane overflater. Husets hovedtak er videreført over uteplassen som åpner seg mot solgangen i øst, syd og vest. Forlengelsen av taket forsterker husets rektangulære karakter.  Alle funksjoner på ett plan og nivå med terrenget vil gjøre det lettvint å bruke huset også i alderdommen.