Carport og uteplass, Kyrre Grepps gate

Beliggenhet: Kyrre Grepps gate 26B, Gjøvik
Byggherre: Peter C. Wobbes
Prosjektering: Lab 4 prosjektering AS
Arkitekt: Wilhelmine E. Thuv siv.ark. MNAL
Status i prosess: Skissefase, rammetillatelse innvilget nov. 2022.

Kunden hadde behov for en carport i tillegg til eksisterende garasje som hadde knappe «60-tallsmål» og kun rommet en bil. Uteområdet ved innkjørselen var trangt, men også den delen av tomta som ble mest brukt til uteopphold. Å kombinere carport og delvis overdekket uteplass ble en løsning som tiltakshaver satte pris på. Et fast utekjøkken under tak på plattinggulv kombinert med soldekk under åpen pergola ble løsningen. Tiltaket dannet i tillegg en skjermvegg eller levegg mot naboens hage ved bruk av mer og mindre åpent spileverk, som kombinert med beplantning begrenset inn- og utsyn til uteplassen.

Carporten ble utformet med slakt skrånende tak og med så lav takhøyde som mulig for å underordne seg eksisterende enebolig og garasje på hver side.