Detaljregulering av nye skiheiser

Beliggenhet: Turistsenteret, Trysilfjellet
Tiltakshaver: Skistar Norge AS avd. Trysil
Plankonsulent: LAB 4 Prosjektering
Underkonsulent: Norconsult (flom, skred, overvann)
Status: Vedtatt i 2024

På vegne av Skistar ble det utarbeidet en ny reguleringsplan som tilrettelegger for ny skiheis eller gondol, to nye slepheiser og nye nedfartet. I planen var det viktig å ta hensyn naturfare, flom og skred, og håndtere overvann på et vis som ikke gir problemer nedstrøms. Viktige grep i planforslaget ellers er tilrettelegging for helårs bruk, både sommer og vinter. Det er avsatt arealer til sykkelstier som styrer bruken av området.