Firemannsbolig, X-Bo

Beliggenhet: ikke bestemt
Byggherre: X-Bo
Prosjektering: Lab 4 prosjektering AS
Arkitekt: Wilhelmine E. Thuv siv.ark. MNAL
Status i prosess: skisseprosjekt

Skisseprosjekt. 4 like, svært kompakte leiligheter sammensatt til 4-mannsbolig. Det var ønskelig fra oppdragsgivers side at leilighetene så å si skulle ligge på minimum av mulig areal. Prosjektet er enda ikke detaljprosjektert. Hustypen skal benyttes som «kataloghus» og er ikke tilpasset noen spesifikk tomt eller topografi. 3D illustrasjonene er utarbeidet av vår samarbeidspartner Katarzyna Maria Badura.