Flomvoll

Beliggenhet: Fladhagenjordet i Innbygda sentrum, Trysil kommune
Oppdragsgiver: Trysil kommune og NVE Region øst.
Arkitekt: LAB 4 Prosjektering AS
Landskapsarkitekt: LAB 4 Prosjektering AS

Terrengforming, vegetasjonsbehandling, veger, plasser, belysning, flerbruksplass m/ kombinert punpestasjon og scenebygg. Ferdig høsten 2009.

bildet viser en snøst