Fritidsleiligheter i Fageråsen

Beliggenhet: Høyfjellssenteret Fageråsen, Trysil
Byggherre: Fageråsen Fritid
Prosjektering: Skisse-, forprosjekt, tilbudsdokumenter
Arkitekt: LAB 4 Prosjektering AS
Landskapsarkitekt: Envidan AS
Rådgivende byggingeniør: LAB 4 Prosjektering AS
Status i prosess: Rammesøknad

Tiltakshaver Fageråsen Fritid AS planlegger å bygge 28 fritidsleiligheter. Prosjektet er planlagt med parkeringskjeller med to bygningsvolumer oppå. «Bygg 1» inneholder 20 leiligheter, «bygg 2» inneholder 8 leiligheter. Innkjøring til parkeringskjeller er tenkt gjennom parkeringskjelleren i eksisterende nabobygg. Anlegget får store leiligheter med unik beliggenhet, salgsstart høsten 2024.