Integrert landskapskarakteranalyse av Nordre Øyeren

Hvor: Nordre Øyeren

Oppdragsgiver: Norske parker

Konsulent: LAB 4 Prosjektering

I forbindelse med Norske parkers arbeid med å skape en ny regionpark ved den nordre delen av Øyeren, ble det gjennomført en integrert landskapskarakteranalyse. Integrert landskapskarakteranalyse (ILKA) er en metode som tar for seg alle komponenter i landskapet – det materielle og immaterielle, det kulturelle og det naturlige – som er med på å danne landskapene våre lagvis.

Arbeidet innledet med skrivebordstudier, før det ble arrangert medvirkning med ulike aktører i området og befaringer i området. Analysen ble sluttført i en rapport som tar for seg de ulike geografiske delene av Øyeren-området. Områdets inndeling var basert på landskapskarakter.

Bilde av Integrert landskapskarakteranalyse av Nordre Øyeren