Konsekvensutredning villrein Åmot Vestfjell

Hvor: Åmot kommune

Oppdragsgiver: Åmot kommune

Konsulent: LAB 4 Prosjektering AS

Saksgang: Konsekvensutredningen er til behandling

Vi fikk oppdraget fra Åmot kommune om å utarbeide en konsekvensutredning for villrein i Rondane sør. Konsekvensutredningen skulle gi svar på hvordan en eventuell utbygging av flere fritidsboliger i Åmot Vestfjell potensielt kunne påvirke villreinen.

bilde av en villreinflokk på åmot vestfjell