Mindre reguleringsendring på Trysilfjell turistsenter

Hvor: Trysilfjell Turistsenter

Oppdragsgiver: Skistar Norge AS avd. Trysil

Konsulent: LAB 4 Prosjektering AS

På vegne av oppdragsgiver ble det søkt om mindre endring av reguleringsplanen for Trysilfjell turistsenter. Endringen la opp til omdisponering av arealer i den eksisterende reguleringsplanen for å legge til rette for nye aktiviteter i området. Et viktig hensyn i endringen var å ivareta parkeringsarealene i området og sørge for trygg trafikkavvikling, samt legge til rette for helårsaktivitet.

Bilde av mindre reguleringsplan på Trysilfjell turistsenter