Næringsbygg, Hamar Næringspark

Beliggenhet: Næringsparkvegen 17 – Hamar Næringspark Nord
Byggherre: Dobloug Entreprenør AS
Ansvarlig søker: LAB 4 Prosjektering AS
Arkitekt: LAB 4 Prosjektering AS
Rådgivende byggingeniør: LAB 4 Prosjektering AS
Ferdigstilt: i løpet av 2024

Grønvold Bildemontering AS skal flyttet inn i nye tidsriktig og effektive lokaler tilpasset sin virksomhet i Næringsparkvegen 17 i løpet av høsten 2024. Lokalene vil fremstå moderen med gode planløsninger. Det blir nye kundemottak, kontorer, møterom, garderober og spiserom for de ansatte. I sammen bygg kommer det stort lagerlokaler fro brukte bilder, samt demonteringshall for plukking av bildeler. Bygget blir koblet til Eidsivas fjernvarmeanlegg og sammen med solcellepanel på taket vil dette gi grønn energi til energiløsningen for bygget på totalt 3195 m2 BRA.