Reguleringsplan Dagligvareforretning Mesnali

Hvor: Mesnali

Oppdragsgiver: Ringsaker Almenning

Konsulent: LAB 4 Prosjektering AS

Saksgang: Planen har vært til 1. gangs offentlig ettersyn

Det skal etableres en ny dagligvareforretning i utkanten av Mesnali sentrum. Vi i LAB 4 Prosjektering har i samarbeid med Ringsaker Almenning utarbeidet en reguleringsplan for dette.

I dette prosjektet har det vært viktig å sørge for god adkomst til dagligvareforretningen, nok parkeringsarealer og sørge for gang- og sykkelvei som sikrer de som bor i området lett tilgang til butikken.

Bilde av reguleringsplan for daglivareforretning mesnali