Reguleringsplan Finnskogbanen

Hvor: Åsnes kommune

Oppdragsgiver: Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)

Konsulent: LAB 4 Prosjektering AS

Saksgang: Planen er vedtatt

Vi i LAB 4 Prosjektering har detaljregulert bilsportanlegget Finnskogbanen. Oppdragsgiver ønsket en reguleringsplan som ville gjøre det mulig å avholde store bilsportsarrangementer. Dermed var det viktig i reguleringsprosessen å sikre nok parkeringsplasser og sørge for publikumsvennlige løsninger.

Bilde av reguleringsplan for finnskogbanen