Reguleringsplan for Tenåsvegen

Beliggenhet: Tenåsen, Trysil
Tiltakshaver: B. E. Lynne, E. R. Østli
Plankonsulent: LAB 4 Prosjektering
Vegprosjektering: U-plan
Status: Vedtatt våren 2024

Tenåsvegen gikk opprinnelig gjennom to gårdstun. Dette ga problemer med støv, støy og vedlikehold fordi vegen er kommunal. Det ble derfor startet en reguleringsprosess for å få vegen omlagt disse gårdstunene.