Reguleringsplan Kverntjern

Hvor: Nærheten av Tyskeberget (Finnskogen), Åsnes kommune
Oppdragsgiver: Øystein Østbøll Østgaard
Konsulent: LAB 4 Prosjektering AS
Saksgang: Planen er vedtatt

Kverntjern hytteområde er et nytt spennende område for potensielle hytteeiere som søker skogens ro. Vi i Arkitektbua har i samarbeid med oppdragsgiver utarbeidet en reguleringsplan for området som legger til rette for solfylte tomter med nærhet til turstier og skiløyper.

Vår rolle i prosjektet har bestått i å finne de beste og mest hensiktsmessige løsningene for tomte- og veiplassering. I tillegg til å utarbeide de nødvendige dokumentene som planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse, planbestemmelser og plankart.

En av utfordringene, men også fordelen med dette prosjektet har vært at det ikke finnes eksisterende hytteområder i nærområdet, slik at all nødvendig infrastruktur må planlegges i tilknytning til prosjektet.

Reguleringsplanen legger også opp til at det skal etableres et friområde ved Kverntjern, hvor det skal legges til rette for bading, fisking og settes opp en gapahuk som tilgjengeliggjør områdene ved vannet. For oss som arealplanleggere er dette en viktig del av arbeidet, det å ta hensyn til og benytte oss av det som allerede finnes naturlig i området.

Regulering av hytteområder er noe vi i Arkitektbua har bred og lang erfaring med. Er du eier av et område du potensielt tenker kunne ha egnet seg til hytter er det bare å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Bilder viser et annet kart