Reguleringsplan og konsesjon Engemoen grustak

Hvor: Trysil kommune

Oppdragsgiver: Bjørn Baastad AS

Konsulent: LAB 4 Prosjektering AS

Saksgang: Planen er vedtatt og konsesjon er gitt

Vi i LAB 4 Prosjektering har i samarbeid med oppdragsgiver utarbeidet en reguleringsplan for Engemoen grustak. Reguleringsplanen legger til rette for at det er mulig å ta ut masser fra fast fjell. Vi i LAB 4 fikk også oppdraget med å utarbeide konsesjonssøknaden for massetaket. Konsesjonen ble gitt sommeren 2022.

Bilde av Engemoen grustak i forbindelse av reguleringsplan og konsesjon