Trosvik Idrettshall

Beliggenhet: Fredrikstad Kommune
Byggherre: Fredrikstad Kommune
Prosjektering: RIB – plasstøpte konstruksjoner, pelefundamentering
Ferdigstilt: 2022
Status i prosess: Ferdig

Totalt ca 2200 m2. Konstruksjonsprinsipp: Plasstøpte jordtrykksvegger og bæresystem i stål og sandwichvegger. Primært fundamentert på peler men kun deler av gulvet konstruert frittbærende.