Trysil bygdetun

Beliggenhet: Korsbergsvegen 8, Innbygda, Trysil
Byggherre: Trysil Kommune / Anno Museer
Prosjektering: Lab 4 prosjektering AS
Arkitekt: Wilhelmine E. Thuv siv.ark. MNAL
Rådgivende byggingeniør: Arne Tøråsen AS
Ferdigstilt: mai 2024

Trysil Bygdetun har hatt behov for utvidelse av kjøkkenfasiliteter og kafelokaler for publikum. Med en svært liten tomtedel til rådighet for utbygging har det eksisterende huset fått et velfungerende moderne kjøkken, et utvidet kafelokale som også skal romme kursvirksomhet, undervisning og utleie. Kafelokalet har adkomst til en ny uteterrasse mot vest, med utsikt til Trysilfjellet. Tilbygget har fått et uttrykk som viderefører farger og materialbruk på den eksisterende delen, en svalgang forbinder den nye publikumsinngangen med de eksisterende toalettene og hele taket har fått ny bordkledning. Bildene er fra ferdigbefaringen i mai 2024.