Trysil Rådhus

Beliggenhet: Innbygda, Trysil kommune
Byggherre: Trysil kommune
Arkitekt: LAB 4 Prosjektering AS
Byggeteknikk: LAB 4 Prosjektering AS

Påbygging ny etasje på eksisterende fløy, tilbygg nytt servicetorg, div. ombygging med heis, nytt ventilasjnsanlegg og generell opprusting. Full prosjektering med anbud og oppfølging byggeperiode. Ferdigstilt høsten 2009.

Bildet viser et hus