Trysilfjellet Arena

Hvor: Trysilfjellet arena, Trysil kommune
Oppdragsgiver: Trysilfjell Utmarkslag
Konsulent: LAB 4 Prosjektering AS
Saksgang: Planen har vært til 1. gangs offentlig ettersyn.

Trysilfjellet som destinasjon er stadig under utvikling. Det ses behov for nye tilbud, både når det gjelder aktiviteter og overnatting. For å få til denne utviklingen, må de tiltakene som utbyggerne ønsker være regulert i gjeldende reguleringsplan for det aktuelle området. Vi i Arkitektbua har vært så heldige å få forespørselen om å være med på flere reguleringsplaner i Trysilfjellet. På denne måten har vi mulighet til å være med å utvikle området og bidra til at Trysil fortsatt forblir en attraktiv besøksdestinasjon. Vi holder nå på med reguleringen av Trysilfjellet arena som ligger sentralt til ved foten av Trysilfjellet.

Trysilfjellet Arena er planlagt å skulle inneha et nytt aktivitetsbygg som skal dekke mange funksjoner som vil komme tilreisende og lokalbefolkningen til gode. Blant annet skal Arenabygget inneholde et sportssenter som skal inneha ulike aktiviteter, kontorer, kafe og fysioterapi.

Reguleringsplanen for området dekker mer enn selve Arenabygget. Innenfor arealet som skal reguleres ligger også deler av sykkelparken i Gullia, klatreparken, golfbanen og skiløyper. For oss som arealplanleggere er dette en interessant utfordring, å lage en reguleringsplan som skal ta hensyn til flere aktiviteter som foregår til ulike tider av året.

En av utfordringene med denne planen har vært å få til gode løsninger for trafikantene. Planområdet vil påvirke både Vestbyvegen, som er hovedvegen opp til Trysilfjellet, og andre veger i umiddelbar nærhet. For å få til en god plan må man se helheten av hva reguleringsplanen tilfører både planområdet og områdene rundt. En økning i trafikk inn til Trysilfjellet Arena vil også påvirke veiene frem til planområdet. Det er derfor viktig at en ser denne koblingen og avdekker eventuelle utfordringer på et reguleringsplannivå.

Trysilfjellet Arena er et spennende prosjekt og vi håper at reguleringen av området er med på å bidra til en positiv utvikling av Trysilfjellet som besøksdestinasjon, og gir de lokale et nytt interessant tilbud.Bildet viser et kart

Bildet viser noen som er ute å går på ski