Villavegen 75, Ilseng

Beliggenhet: Villavegen 75 – 2344 Ilseng
Byggherre: Birkelymoen Eiendom AS
Ansvarlig søker: LAB 4 Prosjektering AS
Prosjektering: LAB 4 Prosjektering AS
Arkitekt: LAB 4 Prosjektering AS
Ferdigstilt: I løpet av 2024

Prosjekt besto opprinnelig av to tomter, med en stor maskingarsje sammen med en riveferdig enebolig og tilsvarende uthus. Ifb. med utviklingen av eiendommene skulle eksiterende bebyggelsen rives, det ble utført lovpålagt miljøkartlegges i forbindelse med rivesøknad, deretter ble det søkt om bygge- og rivetillatelse.
Eiendommen ble deretter sammenslått og omsøkt for utvikling av 3 boenheter med carport, 1 enebolig mot villavegen og en tomannsbolig sør på tomten, boder mot vest for skjerming nabo.

Alle enheter på tomten er prosjektert med saltak og klassisk eneboligstil, dette for og passe fint inn i eldre boligområdet på Ilseng med gode bokvaliteter for nye beboere.