Bildet viser ei blid dame med lyst hår som skriver i en bok

Det største oppdraget ever

Marte Vikheim Sørensen er sivilarkitekt og daglig leder i Arkitektbua siden 2018. Arkitektbua har mange prosjekter gående samtidig, noen store og noen små, alt fra mindre tilbygg og hytter til hus, større boligkomplekser, offentlige bygg og næringsbygg.

– Men Trysil Alpine Lodge er nok kontorets største byggprosjekteringsoppdrag ever, forteller Marte, som har hovedansvaret som arkitekt på dette prosjektet.

– Jeg har med kollega Bjørn som produserer arbeidstegninger på heltid, det er til stor hjelp siden jeg også har andre oppdrag, sier hun.

Marte forteller at Arkitektbua også har ansvaret for den byggetekniske prosjekteringen, dette blir håndtert av sivilingeniørene Atle og Asokan på Elverums-kontoret.

Prosjektet innbefatter å planlegge fritidsleiligheter på Turistsenteret i Trysil på en veldig sentral tomt mindre enn et steinkast fra alpinanlegget. Byggherren er Trysil Alpine Lodge AS, og Martin M. Bakken er entreprenør.

Alle gode ting er tre

– Da byggherren kom hit første gang hadde han med hele prosjektet, og ønsket å starte med alt samtidig. Min umiddelbare tanke den gangen var at dette var altfor stort for oss. Men byggherren besluttet etter hvert å dele opp bygget i flere byggetrinn, dermed ble det håndterbart for oss og vi satte i gang.

– Arkitektbua fikk detaljprosjekteringsoppdraget for et års tid siden, fortsetter hun. Byggetrinn 1 og 2 er til sammen 90 leiligheter fordelt på 6 etasjer, pluss to underetasjer med parkeringsanlegg. Trinn 1 skal være ferdig til jul i år med overtakelse av boligene, som er selveierleiligheter. Byggherren solgte bra med leiligheter i trinn 1, så trinn 2 ble satt i gang parallelt med at vi arbeidet med første trinn.

Spa, sport og velvære

Marte kan videre fortelle at trinn 2 er under oppføring, og skal være ferdig til sommeren 2023. Planlegging av byggetrinn 3 er startet opp, dette er større enn trinn 1 og 2 til sammen. Trinn 3 består også av leiligheter, men i tillegg er planen at en del av dette bygget skal driftes som hotell. Det betyr blant annet prosjektering og tegning av resepsjon, lobby, en del fellesarealer, kontorer til administrasjon, sportsbutikk og restauranter, samt badeanlegg med spa-avdeling.

Opprinnelig designet i USA

– Selve bygget er opprinnelig designet av amerikanske arkitekter hos 359 Design i Denver, Colorado, i USA. Men vi må tilpasse det til norske byggematerialer, regler og forskrifter. Når man tegner en vegg i Amerika er det ikke sikkert at den samme veggen kan bygges i Norge. I praksis tegnet vi alt opp igjen, og har også endret leilighetene i de to første byggetrinnene. I samarbeid med byggherren lagde vi helt andre leiligheter og nye typer planløsninger. Blant annet er det nå flere leiligheter i en del av bygget som opprinnelig var planlagt som fellesarealer.

God stemning

Marte opplyser at alle bygg de prosjekterer må tilpasses norske forhold, i henhold til norsk regelverk, og at alle endringer er foretatt i samarbeid med byggherre og entreprenør.

– Vi må selvsagt følge teknisk forskrift, i tillegg til at byggherren hadde ønsker om andre løsninger enn de originale. Det kommer nok til å bli slik i trinn 3 også, hvert fall hva gjelder type leiligheter, areal-løsninger, størrelser og antall og så videre. Også utseende i form av valg av farger og materialer på fasader er endret. God dialog med byggherre, entreprenør og de tekniske rådgiverne er viktige i alle faser av prosjektet, understreker hun.

– Det gjelder jo alle prosjekter, og ikke kun dette. Men vi har et veldig godt samarbeid, og det er en god og hyggelig stemning i prosjektet. Jeg tror alle er happy så langt, avslutter den travle arkitekten.