bildet viser et portrettbilde

En bauta har falt.

Det var med sjokk og vantro vi fikk beskjeden om at Geir Håvard brått og uten forvarsel var gått bort. Det er ikke til å fatte at vi aldri mer skal få se Volvo’n runde hjørnet og Geir Håvard komme på kontoret med den brune skinnveska over skulderen, et smil om munnen og glimt i øyet.

Geir Håvard er ekte Trysil-gutt, oppvokst i Jordet.

Etter eksamen artium i 1976 dro han til Trondheim og arkitektstudier ved NTH. I løpet av studietiden hospiterte han et semester ved Norges Landbrukshøgskole Ås, avdeling for landskapsarkitektur/ landskapsforming. I 1981 var han ferdig utdannet sivilarkitekt.

Som en del av førstegangstjenesten, jobbet han sitt første år som arkitekt hos Forsvarets Distriktsingeniør Oppland.

Deretter gikk ferden til Oslo og ansettelse hos Arkitektene Astrup og Hellern AS der han var ansatt i fire år. Hos Astrup og Hellern var Geir Håvard engasjert i store prosjekter som SAS Service Partner på Fornebu, Toro Fabrikker i Indre Arna og Norzinks elektrolysehall og støperi i Odda.

Geir Håvard og kona Anne flyttet tilbake til Trysil i 1986 og han begynte sitt virke som arkitekt i Arkitektbua. I 20 år, fra 1998 og fram til 2018 var han daglig leder og faglig ansvarlig arkitekt i firmaet. I flere av disse årene var han også styreleder og styremedlem.

Geir Håvard hadde et lunt og stillfarent vesen. Han var beskjeden og likte ikke å stikke seg fram. Men det er få som har satt større preg på Trysil sentrum enn det Geir Håvard har gjort gjennom sitt virke.

Han tegnet et større tilbygg og rehabilitering av Innbygda skole i 1997 og stod for den store ombyggingen av svømmehall til SFO-bygg i 2018. Han var arkitekt da Østhagen ble renovert og bygget om i 2016, og da Trysilsenteret ble bygget om og utvidet i 2005. Geir Håvard designet tilbygget til Trysil Rådhus i 2009 inkludert flere innvendige ombygginger og ominnredninger.

Han har tegnet Hagebæk-senteret, Østmojordet barnehage, leilighetsbygget Torp og var en del av teamet som tegnet Størksvegen 2, også kjent som Apotekergården der Arkitektbua har sine lokaler i dag.

Geir Håvard har også satt mange spor utenfor Trysil sentrum. Da Trysil kommune planla og bygde sitt nye renseanlegg og vannverk på Mosanden i perioden 2010-2013, var det Geir Håvard som stod for formgivingen.

Han var i sitt ess når han kunne jobbe med store, komplekse bygg. Han jobbet raskt og hadde en nydelig strek.

I Trysilfjellet sør er leilighetsbygget «Horisont» et godt eksempel på hans gode formsans, forståelse for tomt og omgivelser og hans moderne uttrykk inspirert av lokal og tradisjonell byggeskikk.

I Fageråsen har Geir Håvards strek i stor grad vært med på å skape Høyfjellssenteret slik det fremstår i dag, det er han som har designet de fleste større leilighets- og forretningsbyggene der.

I Trysilfjellet og i mange av hytteområdene ellers i Trysil står det i dag mange hytter og mindre leilighetsbygg der Geir Håvard har vært arkitekt, og han tegnet flere leilighets- og næringsbygg i Elverum, Stange, Rena, Engerdal og Løten.

Geir Håvard var takstmann i tillegg til arkitekt. Han var medlem av takstutvalget i Trysil kommune i 20 år.

For oss som jobbet sammen med ham, var han den solide, kreative, kloke og kunnskapsrike kollegaen vi kunne vende oss til nesten uansett hvilke spørsmål vi hadde.

Han var hardtarbeidende og stort arbeidspress bidro sannsynligvis til de helseutfordringene han har hatt. Og etter 40 år i arbeidslivet, friskmeldt og klar for en roligere tilværelse, bestemte Geir Håvard seg for å trappe kraftig ned. Sommeren 2021 ble han pensjonist, men ønsket å fortsette å jobbe på timebasis.

Han var en ressurs til det siste. Denne sommeren satt han på hjemmekontoret og tegnet detaljer til Trysil Alpine Lodge-prosjektet der Arkitektbua er engasjert. Da prosjektlederen så de første detaljtegningene til Geir Håvard, ble han så imponert at han tipset byggherren om at disse tegningene kunne brukes som kunst på veggene i bygget.

En solid støttespiller er borte og tomrommet og savnet er stort for alle oss i Arkitektbua.

Våre tanker går til Anne, Sindre, Maren og Geir Håvards øvrige familie.

Vi lyser fred over Geir Håvards minne.

 

Nåværende og tidligere kolleger i Arkitektbua AS.