Bildet viser de ansatte samlet på og ved trappa

En lokal totalleverandør for fremtidens bygg

Å være en lokal totalleverandør av alle tjenester rundt forarbeid før bygging er ikke alle forunt å få til, men så er ikke Lab4 Prosjektering AS en ung jypling på feltet heller. Med over 30 års erfaring har de sett hvilke fordeler både kundene og dem selv får av det sterke, tverrfaglige miljøet og nå ønsker de å dra enda mer nytte av akkurat dette!

Sterkt fagmiljø

I Trysil sentrum sitter en kjernegruppe av fagfolk med et soleklart mål om å skape gode bo- og arbeidsmiljøer i nye og gamle bygninger.  «Vi jobber med nær sagt alt som skal og kan bygges, være seg kontor- og næringsbygg, hytter, hus, leilighetskomplekser eller utearealer.» Marte Vikheim er daglig leder i Lab4 Prosjektering AS og forteller om en variert og allsidig hverdag preget av et vidt spekter av oppdrag. «Vi jobber jo mye med arealplanlegging for regulering av nye områder, men også mange små og store byggeprosjekter. At vi har mulighet til å levere så bredt i prosjektene gjør det jo veldig spennende for oss å få bli med helt fra start!»

Og på mange måter har også selskapet fått en ny start. For fra Arkitektbua ble etablert i 1991 har det nå vært et slags genereasjonsskifte i selskapet; «Vi har henta inn mange nye folk nå de siste åra, og det er jo spesielt gledelig at vi stort sett har funnet disse lokalt i Trysil eller Innlandet. Det er jo også litt av grunnen til at vi har etablert et kontor i Elverum. Dels fordi det gir kortere reisevei for enkelte, men også fordi vi ønsker å knytte sterkere bånd til områder utenfor selve Trysil.»

Tverrfaglig fremtid

Marte ser på kombinasjonen av profesjonene i Lab4 Prosjektering AS som helt optimal. «Vi kan gå inn og jobbe tverrfaglig allerede fra første prosjekteringsmøte om arealplanlegging og helt til siste spiker er slått inn i veggen eller busk er planta. Vi tror det er svært fordelaktig for kundene våre også, for da får de en effektiv og helhetlig fremdrift der fagene som skal samarbeide også kjenner hverandre godt fra før, har korte kommunikasjonslinjer og sterk forståelse for hverandre. I sum vil dette være både tids- og kostnadsbesparende for prosjektet.»

I dag sitter det altså lokale arkitekter, arealplanleggere, landskapsarkitekter og byggteknikere samlet i kontorene til Lab4 Prosjektering AS og sammen dekker disse alle nødvendige fagområder for planlegging, søknadsprosesser, oppstart og ferdigstilling. «Drømmen vår er jo å jobbe enda oftere og tettere samme for å skape gode helhetlige utrykk på det som bygges fremover.»

Og Marte tror vi vil se endringer i oppdragsgiveres ønsker og behov fremover, kanskje særlig i hyttemarkedet. «Jeg tror vi vil se at det blir større krav til mindre fotavtrykk på både hytter og hus, men særlig det første. Etterspørselen etter mer miljøvennlige løsninger og bedre tilpasninger til terrenget ligger helt klart i tiden og vil nok prege bransjen i årene som kommer.»

Og da er det bra at Lab4 Prosjekt er rustet for å ta nettopp den utfordringen. For med sitt helhetlige tilbud ivaretas nettopp disse behovene – alt på et sted!

 

bildet vider cta med skrift kontakt oss