bildet viser en dame stående i midten og to menn som sitter ved et bord

Flere eiere og nytt styre i Arkitektbua

I sommer fikk Marte Vikheim selskap både på eiersiden og i styret til Arkitektbua AS. Sivilingeniør Atle Gundersen og teknisk tegner Helge Huse kjøpte seg inn som deleiere. På ekstraordinær generalforsamling i august ble ringreven Bjarne Sletten konstituert som ny styreleder.

-Jeg synes det er veldig fint å få med flere eiere. Det har gått greit de siste årene. Det er gode tider i bransjen og det har rullet av seg selv. Men den dagen det ikke gjør det lenger, er det fint å ha flere å spille på, sa daglig leder og tidligere eneeier i Arkitektbua AS, Marte Vikheim til avisa Østlendingen da salget og styreutvidelsen ble kjent.

Jobbet sammen i mange år

Det er snart et år siden Atle Gundersen og Helge Huse begynte på det nystartede Elverums-kontoret til Arkitektbua AS. De kom begge fra Bjørnstad Prosjektering AS der de hadde jobbet sammen i rundt 20 år, og vært medeiere i de siste 10.

Arkitektbua sto uten byggeteknikk-kompetanse etter at deres byggingeniør var gått av med pensjon. For Marte var det viktig å kunne tilby denne kompetansen til sine kunder, enten ved et samarbeidende firma eller å ansette en ny ingeniør.

Atle Gundersen og Marte Vikheim var på det tidspunktet begge engasjert i Trysil Alpine Lodge, og tanken om samarbeid oppsto.

Etter en lengre prosess endte det altså opp med at Atle og Helge sa opp sine stillinger og solgte aksjene i Bjørnstad Prosjektering. De ble ansatt i Arkitektbua og alt lå til rette for etableringen av et nytt avdelingskontor i Elverum.

Ikke penger som er motivet

Begge de to nye medeierne understreker at det ikke er penger og utbytte som er hovedmotivet for å kjøpe seg inn i Arkitektbua AS.

-Det hadde vært moro om det ble et utbytte en gang i fremtiden, men det er ikke det som er poenget. Det er artig å ha innflytelse og være med på å ta beslutninger på de litt større tingene. Strategiske beslutninger som hva vi skal satse på og hvor vi skal satse, sier Atle, og får støtte fra sin gamle kollega.

-Hverdagen blir ikke så veldig forandret med dette. Vi får jo være mer på ballen nå som vi sitter i styret, men vi hadde jo meninger om disse sakene før også, smiler Helge.

bildet viser en mann med fin natur i bakgrunnen

Ny styreleder er imponert

De to deltok på sitt første og hittil eneste styremøte 2. september, og påstår at det gikk positivt, konstruktivt og gemyttlig for seg. Alle de tre andre i styret kjenner den nye lederen godt fra tidligere, og beskriver Sletten som en stødig Trysilkar med solid erfaring som styreleder for flere selskaper. Dessuten var han i mange år daglig leder for den gamle arbeidsplassen til Gundersen og Huse, og Marte Vikheim mener han tilfører en kompetanse som Arkitektbua AS ikke hadde tidligere. Den nye styrelederen er på sin side imponert over det Marte og de tidligere eierne har fått til.

-De har klart å skape en kompetansebasert vekstbedrift på et lite sted, og det er ikke mindre enn imponerende. Det er viktig for et lite samfunn å ha en slik virksomhet. Jeg håper og tror at vi kan fortsette å bygge videre på det solide fundamentet som allerede er der, sier Bjarne Sletten.

Trenger flere medarbeidere

Det er to saker som står øverst på dagsordenen til det nye styret. Et forestående navnebytte er allerede vedtatt, men det er fremdeles ikke klart hva det nye navnet skal bli. Styret ønsker et navn som omfatter alle de fire fagområdene de jobber med: arkitektur, arealplanlegging, landskapsarkitektur og byplanlegging. Endringen er allerede presentert og fått bred tilslutning på et allmøte.

Den andre store saken er to nye medarbeidere.

-Vi trenger både en arkitekt og en ingeniør. Vi får nesten daglig inn forespørsler om nye oppdrag, og vi trenger flere folk for å kunne ta på oss alle prosjektene, sier Vikheim. Arkitektbua AS er i gang med prosjektering av byggetrinn 3 på Trysil Alpine Lodge samtidig som trinn 1 og 2 bygges. Av større oppdrag jobbes det også med og et kombinert nærings- og leilighetsprosjekt i populære Fageråsen.

Et større hybelbygg på Rena, som er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvaret og Høgskolen i Innlandet er under oppføring og prosjekteringen er i sluttfasen

Styreleder Bjarne Sletten mener det er viktig med nye medarbeidere for å komme opp på et riktig nivå når det gjelder kompetanse og kapasitet.

-Det handler om utvikling og fornying. Vi må få til en miks mellom erfaring og tradisjon og ungdommelig nyskaping. Vi må ha blanda drops for å få til synergien. Derfor må dette være øverst på sakskartet til vi klarer å få tak i disse nye medarbeiderne. Det er viktig for at vi skal klare å gjøre løftet, og det må vi passe på å få til.

 

 

CTA - Se våre ledige stillinger