VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID, MALISJØEN, ÅSNES KOMMUNE

Dato: 05.03.2024

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID, FORTAU-/GANGVEI LANGS FAGERÅSVEGEN

Dato: 04.12.2023

VARSLING AV PLANOPPSTART FOR REGULERINGSPLAN VERMUNDSBERGET OG PLANPROGRAM

Dato: 03.11.2023

VARSLING AV PLANOPPSTART FOR REGULERINGSPLAN TENÅSVEGEN

Dato: 06.06.2023

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR NYE HEISER PÅ TRYSILFJELL TURISTSENTER

Dato: 25.05.2023

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FULUFJELLET, R5458 OG NYTT FELLES RENSEANLEGG

Dato: 02.12.2021

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR REVIDERING AV REGULERINGSPLAN TRYSIL-KNUT FJELLSENTER HC8515/8509

Dato: 06.07.21

Varsel om oppstart av planarbeid - Wolf Road 4X4, Åmot kommune

Dato: 09.02.2021

Varsel om oppstart av planarbeid - Skihytta Vest HC1517, Trysil kommune

Dato: 02.07.2020

Varsel om oppstart av planarbeid-Kverntjern Hyttefelt

Dato: 26.03.2020

Varsel om oppstart av planarbeid Trysilfjellet Arena-Del1

Dato: 25.02.2020

Varsel om oppstart av planarbeid Færder Camping, Åsnes kommune

Dato: 14.01.2020

Høgskoleområdet Rena

Dato: 03.10.2018

Åmot kommune ønsker å legge til rette for videre utvikling av Høgskoleområdet på Rena.

Detaljregulering felt F9 og BA6 - Natten og Tverrlie, Nes kommune

Dato: 25.05.2018

Nesfjellet Eiendom AS ønsker å starte opp detaljregulering av feltene F9 og BA6 jf kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Trykk på overskrift for å få opp varslingsdokumentene.

Detaljregulering Damgaard-tunet

Dato: 09.04.2018

TJ Eiendomsutvikling AS ønsker å regulere et nytt boligområde for ene-, tomanns- og flermannsboliger i området nordøst for bydelen Ydalir. Trykk på overskrift for å få opp dokumentene.

Detaljregulering Tekna park

Dato: 23.03.2018

På vegne av Stor-Elvdal kommune, gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid for Tekna park på Koppang, planid 20180100. Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere område I4 (avsatt til idrettsanlegg i kommunedelplan for Koppang) til ski- og alpinanlegg, samt sykkel og klatrepark med tilhørende grønnstruktur og områder for friluftslivsaktiviteter.

Detaljregulering Trudvanggata 7 - Rena

Dato: 06.03.2018

Wigdal Eiendom AS ønsker gjennom denne reguleringsplanen å bidra til en mer bymessig fortetting på en sentral tomt på Rena. Trykk på overskrift for å får opp dokumentene.

Detaljregulering Sandbakken 13 - Elverum

Dato: 10.02.2018

Oleas Holding AS v/ Ole Erik Framås, eier av tomt gnr30/bnr450, ønsker å revidere eksisterende reguleringsplan med tanke på en høyere utnyttelse av byggetomten. Trykk på overskrift for å få opp dokumenter.

Detaljregulering for del av Carlbergveien - Rygge kommune

Dato: 19.12.2017

Rygge kommune ønsker å regulere et areal langs Carlbergveien til bl.a. byggetomt med formål botilbud for brukere med ulike grader av funksjonshemming (6 leiligheter med fellesareal og vaktenhet). Frist for kommentar/ innspill er 26. januar 2018.

Detaljregulering for del av Carlbergveien - Rygge kommune

Dato: 19.12.2017

Rygge kommune ønsker å regulere et areal langs Carlbergveien til bl.a. byggetomt med formål botilbud for brukere med ulike grader av funksjonshemming (6 leiligheter med fellesareal og vaktenhet). Frist for kommentar/ innspill er 26. januar 2018.