Landskap

Carlsminde Borettslag, Moss

8 tilrettelagte boliger med felles oppholdsrom og base for ansatte, ca 1100m2. Reguleringsplan, utomhusplan og arkitekturprosjektering i alle faser. Ferdig høsten 2021.

Beliggenhet: Carlsmindevei 41, Moss kommune

Oppdragsgiver: Moss Kommunale Eiendomsselskap (byggherre) og  Nipas AS (entreprenør)

Arkitekt: LAB 4 Prosjektering AS

Landskapsarkitekt: LAB 4 Prosjektering AS

Bildet viser et rekkehus
Bildet viser et rekkehus

Aker Hage

5 eneboliger i 3 etasjer i Trysil sentrum. Noen av boligene har utleiedel i 1. etasje, og alle har fantastisk utsikt til Trysilfjellet og elva. Prosjektering av utomhusplan og arkitekturprosjektering i alle faser. Det siste huset ferdigstilles i desember 2021.

Beliggenhet: Løkjavegen 12, Trysil kommune

Oppdragsgiver: Løkjavegen 12 og 14 AS

Arkitekt: LAB 4 Prosjektering AS

Landskapsarkitekt: LAB 4 Prosjektering AS

Flomvoll

 

Terrengforming, vegetasjonsbehandling, veger, plasser, belysning, flerbruksplass m/ kombinert punpestasjon og scenebygg. Ferdig høsten 2009.

Beliggenhet: Fladhagenjordet i Innbygda sentrum, Trysil kommune
Oppdragsgiver: Trysil kommune og NVE Region øst.
Arkitekt: LAB 4 Prosjektering AS
Landskapsarkitekt: LAB 4 Prosjektering AS
bildet viser en snøst
bildet viser gater

Rådhusplassen Elverum

 

1. byggetrinn og vinnerprosjekt i arkitektkonkurranse. Urban plass med flerbruksmuligheter. Utgjør inngangspartiet til rådhuset. Store betongheller, trappearrangement og skulpturer som hovedingredienser. Ferdig 2008.

Beliggenhet: Elverum kommune
Byggherre: Elverum kommune 

Arkitekt: Sjåtil & Fornæss AS
Landskapsarkitekt: LAB 4 Prosjektering AS
Kunstner: Nico Widerberg