bildet er sammensatt og viser en dame og en hustegning

Perlen med utsikt over fjorden

Da Wilhelmine Thuv begynte hos Lab4 for litt over et år siden, hadde hun jobbet for seg selv i mange år. Hennes spesialfelt er å tegne boliger for private oppdragsgivere, og tilbygg og ombygging av eksisterende hus. For å illustrere sitt felt forteller Wilhelmine i denne artikkelen om et svært vellykket prosjekt hun gjennomførte for noen år tilbake.

Det gode samarbeidet

– En privatperson ønsket et tilbygg til huset sitt. Jeg opplevde at dette oppdraget ble veldig vellykket både i forhold til det eksisterende huset, landskapet, terrenget og utsikten. Tilbygget er bitte lite med bare noen få rom, men det var en veldig spennende prosess, ikke minst fordi eieren var så engasjert og aktivt medvirkende til å finne gode løsninger. Det blir en ekstra fin og hyggelig prosess, når kunden er interessert i faget vårt. Så dette ble en god erfaring, både i forhold til løsning og byggemetode.

Mange muligheter med massivt tre

I samråd med byggherren valgte vi å bygge med massivtrekonstruksjon. Det kommer som ferdige veggelementer, og treverket blir eksponert på innsiden.  Det ble brukt massivtre både i vegger, etasjeskiller, tak og trappen fra 1. til 2. etasje. Dette materialet har blitt mer og mer populært i de siste ti, femten årene. Det er flere og flere som nå velger å bruke det både i hytter og bolighus. En fordel med å bygge i massivtre er at man slipper både gipsing og paneling innvendig, fordi overflatene er fiks ferdig når elementene ankommer. Massivtre – elementene kan leveres i flere tresorter, med liggende eller stående retning, og behandlet på ulike måter slik at uttrykket kan tilpasses kundens ønsker og behov.

bildet er sammensatt og viser huset i byggeprosess og en massiv trapp innendørs

Utradisjonelle løsninger

Hele prosjektet ble interessant fordi det fikk en litt uvanlig sammenkobling til det eksisterende huset, ved at det ikke ble bygget som en direkte utvidelse av det. Tilbygget ble lagt for seg selv i terrenget litt skrått i forhold til hovedhuset, og så bygget vi en sammenkobling mellom det eksisterende og det nye, hvor hovedinngangen ble plassert.  I sammenkoblingen og noen andre veggflater brukte vi et litt uvanlig kledningsmateriale – trespon. Det er tilsvarende det som brukes på taket av enkelte stavkirker, som ser ut som dragehud eller fiskeskjell.

Engasjert byggherre

Byggherren/oppdragsgiveren var veldig opptatt av å være med på å finne lure løsninger og detaljer. Hun designet selv en skapløsning under trappen. Så integrerte vi den skapløsningen. Hun hadde veldig sterk formsans og meget god fargesans så det var veldig morsomt å samarbeide med henne som kunde.

Eksepsjonell beliggenhet med formidabel utsikt

Tilbygget ligger i et ganske bratt terreng, kun en liten del av tomten var plan, og for å beholde mest mulig av den delen «trykket» vi tilbygget inn i skråningen, slik at baksiden av det ligger helt inn i terrenget. På den måten frigjorde vi litt hageplass på inngangssiden. Også var vi veldig heldig med beliggenheten: Det ligger høyt over Oslofjorden i Vettre i Asker. På hovedplan ved inngangen er det et gjesterom og et bad. Så fører en trapp opp til et soverom og et oppholdsrom i 2. etasje, med en takterrasse over sammenkoblingen. Alle rommene og terrassen har en fantastisk utsikt over fjorden. Det var jo et bitte lite tilbygg. Og det ble en stor perle!

bildet viser hustegning