Bildet er sammensatt av flere med ansatte i arkitektbua, samt ny logo

TID FOR NYTT NAVN

Etter over tredve år som Arkitektbua er tiden kommet for et nytt navn på firmaet. Mangt har blitt annerledes siden oppstarten. I tillegg har mye skjedd på kort tid, og det har gradvis vokst fram et ønske om et navn som speiler det firmaet faktisk tilbyr av tjenester.

– Navnet symboliserer nye tider. Vi har hatt et generasjonsskifte der de opprinnelige eierne og ansatte har nærmet seg pensjonsalder. Noen har allerede gått av med pensjon, og noen er i ferd med å gå av, forteller daglig leder Marte Vikheim, som tok over roret for to år siden.

NY AVDELING OG NYTT STYRE

– Av den opprinnelige staben er det bare en igjen, og resten av gjengen er relativt nyansatte og ferske. Så fikk vi jo et avdelingskontor i Elverum for et år siden. Og vi har også fått nytt styre med ny styreformann, og to nye eiere. To av de ansatte har gått inn på eiersiden.

Marte har ønsket seg nytt navn på arbeidsplassen sin lenge. Faktisk helt siden hun ble ansatt for snart seks år siden. En ting er at navnet ikke er dekkende for virksomheten, en annen ting er at det gir signaler om små og beskjedne forhold som ikke passer firmaet slik det fremstår i dag.

Bakgrunnen for navnet Arkitektbua er gründeren og arkitekten Ingvald Marius-Hansen som startet opp virksomheten i ei lita bu i hagen sin på 80-tallet sammen med Stein Erik Nordgaard. Etter at Trysilhus gikk konkurs, fikk flere fra prosjekteringsteamet der tilbud om jobb i Arkitektbua. I 1991 gikk mange av de ansatte inn på eiersida, og aksjeselskapet ble etablert.

bildet viser en dame stående i midten og to menn som sitter ved et bord
Eiertrio fra venstre Atle Gundersen, Marte Vikheim og Helge Huse.

ALLE GODE TING ER… FIRE

– Navnet har bare fulgt med videre, men det har aldri gjenspeilet fagområdene i firmaet. Det er mye mer enn kun arkitekttjenester vi kan tilby kundene våre. Helt siden firmaet ble aksjeselskap har Arkitektbua kunnet tilby tjenester innfor fagområdene arkitektur, byggeteknikk, landskapsarkitektur og arealplanlegging.

Etter at Marte tok over som daglig leder og generasjonsskiftet var et faktum, ble nytt navn stadig mer aktuelt. Vi arrangerte en veldig uformell navnekonkurranse på sommerfesten i ‘22, og i etterkant av den begynte idéen om det nye navnet å ta form hos noen av oss.

– Når du tror du har kommet på noe skikkelig lurt, så har vi opplevd at nettopp det navnet allerede er opptatt. Så vi har fortsatt å drodle rundt dette med at vi er fire fag:

Landskapsarkitektur, arkitektur, arealplanlegging og byggeteknikk. Og det har blitt til LAB 4 Prosjektering AS. Vi var innom LAB med to a’er også, men landet på at det lett kan misforståes og ende opp som å. Vi har snekret vår egen logo og den som kommer på heading i brev og andre dokumenter nevner de fire fagene våre. Alle er happy med det nye navnet, særlig de yngste blant oss. Og alle har fått muligheten til å si sin mening om navneforslag og logo.

 

DU MÅ VENTE TIL FEBRUAR

Navnebytte skjer formelt 1. februar 2023. Marte forteller at den nyopprettede avdelingen i Elverum går bra, og at den har hatt mye å si for rekrutteringen.

– Der er det ansatte med mange egne kontakter, så de er ganske selvgående, selv om vi samarbeider veldig tett. Det er egentlig ikke så viktig om man holder til her eller der. Vi opplever at det er lettere å rekruttere til Elverum enn Trysil. Jeg selv skjønner jo ikke hvorfor ikke alle vil bo i Trysil, siden jeg trives så godt her selv, sier hun med en liten latter.

SKREKKBLANDET VOKSENDÅP

– Vi har vært heldige som har klart å få tak i nye folk som er lokalt forankret, og har samme utdannelse som de som har gått over i pensjonistenes rekker. Vi har for eksempel fått tilbake fagområdet byggeteknikk som vi mistet da vår ingeniør ble pensjonist.

Det har vært litt skrekkblandet fryd dette med omdøpingen, spesielt nå som markedet er litt usikkert og noe roligere enn vanlig. Det er et stort steg vi tar. Og det har vært en lang prosess. Men jeg håper at det nye navnet er litt kulere og vil appellere til nye medarbeidere når vi vil komme til å trenge det, avrunder Marte.

Bildet viser de ansatte samlet på og ved trappa

 

bildet vider cta med skrift kontakt oss