Nytt navn, samme folka!

LAB 4 Prosjektering AS ble stiftet 1991, da under navnet Arkitektbua.
Vi har vår hovedkompetanse innenfor arkitektur, byggeteknikk, landskapsarkitektur og arealplanlegging.
Denne kombinasjonen gjør oss til en allsidig samarbeidspartner som kan løse de fleste oppgaver
både mht. reguleringsmessige forhold og i forbindelse med aktuelle byggesaker.

Prosjekter

Siste nytt